Brannsjefen: – Vi har gjort vårt og lagt ut lenser for å fange opp lekkasjen

foto