Bygdefolket kan bli høyrt - tilrår utbetring av begge fylkesvegane i ytre

foto