Her kan du se hva Nasjonal transportplan betyr for Vestland

foto
Kostnadsanslaget for skipstunnelen er 3,45 milliarder kroner, og den skal etter planen stå ferdig før utgangen av første seksårsperiode.