Statsråden meiner det ikkje er noko formelt i vegen for at oppstartsmidlar skal kunne løyvast

foto