Får nytt psykiatrisk tilbod til dei alvorlegast sjuke

foto