Stiller krav om minst 50 prosent kutt i utslepp for nye, lokale båtruter