Bjørn Villard og Trude Thorgersen utgjer Minnesota Agenzy sitt avdelingskontor i Selje. Sjølv om Bjørn har jobba i selskapet sidan han flytta til bygda i 2011, er det først no at dei tenker å satse på å sette sitt preg på lokale verksemder i regionen. Foto: Bjørn Erik Drabløs

Bjørn og Trude har funne balansen mellom livet på bygda og jobb i sentrale strøk

Bjørn Villard og Trude Thorgersen i kommunikasjonsbyrået Minnesota Agency har frå sitt vesle lokalkontor i Selje funne balansen mellom eit kvardagsliv nær naturen og ein spennande jobb der dei bygger merkevaren for bedrifter med store ambisjonar.