Anita og Marilyn vil ha med seg folk på å sjå det positive i alt som skjer