Glad for at den spesielle tareskogen blir tatt omsyn til under utbygging av næringsområde

foto
Fiskeridirektoratet region Vest ser positivt på at arbeidet med å fylle ut i Ulvesundet under utbygging av Skårastranda-prosjektet skal vurdere tareskogen. Denne visualiseringa viser ein av moglegheitene for området som utviklarane Skårastranda AS ser føre seg. Foto: Nordwest 3D