Glad for at den spesielle tareskogen blir tatt omsyn til under utbygging av næringsområde

foto