Tilbyr drop-in-vaksinering og planlegg for å vaksinere born mellom 12 og 15 år

foto