Opphever totalforbudet mot å gjøre opp ild fra i dag

foto