Skuleinntaket 2021: Dei fleste får førstevalet sitt

foto
Majoriteten av dei unge, også i år, får det opplæringstilbodet dei ønskjer seg allereie ved førsteinntaket. Foto: Erling Wåge