Denne kommunen er blant dei 24 som får 55 millionar for ressurskrevjande tenester

foto