– Vi har no vakse opp i Måløy, og viss ein då ikkje kan vere med å dra ei trosse, så veit ikkje eg