Har fått grønt lys til å starte på grunnarbeid og montering av brakker