Gjelsvik vil ikkje meine noko om geografisk vekting av Kinn-røystinga