– Alle faginstansar frårår nytt steinbrot. Kan statsråden forsikre om at regjeringa ikkje vil overkøyre natur- og landskapsomsyn?

foto