Tony skulle bare bygge hus til seg selv – endte opp med å utvikle sitt eget nabolag