600 liter diesel hamna i sjøen – saka er ferdig etterforska