Har fått søkarar frå Stjørdal til Serbia. Desse vil jobbe med økonomi