Skal flytte bilvegen for å gi plass til ny gang- og sykkelveg