Sju lokale representantar på fylkestinget: Sjå kven som fekk plass