Ber tilbydere stanse arbeidet med anbudskonkurransen for skolen uten at det er gjort nytt politisk vedtak