14 søkte på toppstillinga ved sjukehuset: Heidi fekk jobben

foto