Stiftelsen vil overta bygget gratis – nå skal saken behandles politisk