Innstilte på at ein ikkje treng strøyme denne typen møte – kommunestyret var ueinige

foto