Seks av ti har slått av varme i boligene sine: – Vi frykter vannskader i vinter

foto