Lasta på litt ekstra fisk i Oslo på veg frå Riga til Måløy – enda med hjullås og diger bot