Ikke fornøyd med utslipp i vannet – ber selskapet se på tiltak