Fire kvinner og to menn på søkarlista til denne leiarjobben