Co2-avgift gir rederiet nær 4,5 millioner i ekstra utgifter

foto