Skal sikre godt samarbeid og gjere tunnelen til eit internasjonalt reiselivsikon

foto
Ordførarane Gunnar Silden (t.v), Ola Teigen (på skjermen) og Lena Landsverk Sande blei onsdag valde til å vere overordna styringsgruppe for utviklingsarbeid rundt Stad skipstunnel. Foto: Siri Kolseth