Håpar fylkeskommunen lærer av denne triste saka

foto
Jorunn Bakke Johannessen har arbeidd med denne svært omfattande saka i eitt år. Ho har vore tett på dei tilsette og arbeidd for å få rydda opp på best mogleg måte. Foto: Erling Wåge