Jobbar for at Nordfjord skal bli eit berekraftig reisemål

foto
Internasjonale og nasjonale krav og føringar krev at kommunane, Visit Nordfjord og reiselivet saman systematiserer arbeidet med å utvikle reisemålet og lokalsamfunna Foto: Steinar Engeland