Bebuarar langs denne vegen bekymrar seg for auka trafikk og eigedomane sine med ny storfylling

foto