Med den nye bussen gjør Ståle seg klar til cruisetrafikken

foto