Kan høye produksjonskostnader velte lønnsomhet i torskeoppdretten? Forskerne har regnet på det

foto
Lønnsom produksjon krever at man oppnår salgspriser som oppveier kostnadene, sier markedsforsker Morten Heide. Illustrasjonsfotoet er fra Gadus Group sitt torskeoppdrettsanlegg ved Svartekari på Davik i Bremanger. Foto: Nils Harald Ånstad/Sunnmørsposten