Offentlig toalett ble totalskadd – nå er saken henlagt