Nesten 8.000 busspassasjerer sjekket for bilbelte i storkontroll

foto