Samla seg for å vise solidaritet med krigen sine offer

foto