Sjukdom snudde kvardagen på hovudet for Celine-Marie, Clara og familiane deira