– Det er svært rart at saka ikkje er lagt fram til politisk behandling før fylket sende uttale