Godtok ikkje forelegget han fekk for vald – retten skjerpa straffa

foto