Klagene på lang saksbehandlingstid renner inn til planavdelinga – dette er grunnen

foto