Fekk inn 20 søknadar då dei skulle dele ut vindkraftpengar – sjå kven som fekk

foto