Vil legge ned skular, auke eigedomsskatten, kutte 20 administrative årsverk og la eldre ta ansvar for eiga helse