Utfordrar politikarane på nedbygging av naturen i Kinn