Utfordrar politikarane på nedbygging av naturen i Kinn

foto