– Det kjem lekkasjar om haugevis med prosjekt, men ikkje skipstunnelen. Eg tar det som eit signal

foto