Meiner andre stadar er meir utsette for skred med større ulemper