Ordførar Anne Kristin strikka lue til alle førsteklassingane i kommunen

foto
Ordførar i Bremanger, Anne Kristin Førde, strikkar luer Mot mobbing og deler ut til førsteklassingane. Ved Hauge oppvekst fekk desse elevane velje seg kvar si lue. Bak f.v. Brian, Daniel, Elisa, Oline, Curt Arild og Emil. Også Mie Linnea får ei lue. Foto: Siri Kolseth