Ordførar Anne Kristin strikka lue til alle førsteklassingane i kommunen

foto